ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Իմ նվերը մայր համալսարանի դարակազմիկ հոբելյանին (հոդվածների ժողովածու)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 506 էջ

ISBN 978-5-8084-2381-7

Ժողովածուն նվիրված է ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակին: Նրանում ընդգրկված են հեղինակի՝ տարբեր տարիների գրած մի շարք հոդվածներ, որոնցում լուսաբանվում են մայր կրթօջախի հարուստ պատմության մինչ այդ չուսումնասիրված առանձին էջեր, վեր հանվում նոր փաստեր ու իրողություններ:

Գիրքը բաղկացած է յոթ բաժիններից, որոնցում խոսվում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման, նրա գործունեության, գիտական մամուլի, գրատպության և այլ հարցերի մասին: Ներկայացված են «Երևանի համալսարան» թերթի անցած ուղին, ԵՊՀ վերջին շրջանի կարևոր հրատարակություններին նվիրված գրախոսություններ, ինչպես նաև անվանի դասախոսների դիմանկարներ և այլն:

Այն կարող է օգտակար լինել հանրապետության բուհերի, մասնավորապես՝ ԵՊՀ անցած ուղու պատմության հարցերով զբաղվող մասնագետներին, ինչպես նաև կհետաքրքրի հիշյալ խնդիրներով շահագրգիռ ընթերցող լայն շրջաններին:

Academic Books | Society