ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Տարեգրություն Երևանի պետական համալսարանի (1919- 2019)
Կազմեց և հրատ. պատրաստեց պ.գ.թ., դոց. Ժ. Ս. Մանուկյանը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 696 էջ

ISBN 978-5-8084-2387-9

Տարեգրությունում ներկայացված է Երևանի պետական համալսարանի 100-ամյա պատմությունը դեպքերի և իրադարձությունների ժամանակագրական հաջորդականությամբ:

Գրքում զետեղված են ԵՊՀ մեկդարյա պատմության ընթացքում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները լուսաբանող նյութեր, որոնց մի մասը հրատարակվում է առաջին անգամ:

Academic Books | Society