ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հռետորիկա: Շատերի և յուրաքանչյուրի համար
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 342 էջ

ISBN 978-5-8084-2397-8

Աշխատանքը նվիրված է հաղորդակցության գործընթացում հռետորական տարբեր հմտությունների ուսումնասիրությանը և առավել կիրառական հնարքների արդյունավետությունը երաշխավորող եղանակների ու գործոնների լուսաբանմանը: Ինչպես արտացոլված է վերնագրում, ըստ նպատակային ուսումնանասիրության` աշխատանքը պահանջված կարող է լինել թե´ մասնագիտական գործունեության բերումով ներգործուն խոսքի անհրաժեշտությանն առնչվող շատերի (իրավական, քաղաքական, հասարակական, կրթական ոլորտների աշխատակիցների) և թե´ պարզապես իրենց կենդանի խոսքը, հաղորդակցության մշակույթը բարելավելու-կատարելագործելու մոտիվացվածությամբ յուրաքանչյուրի համար:

Textbooks |