ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 182 էջ + 12 ներդիր

ISBN 978-5-8084-2390-9

Ներկայացված են ՀՀ-ում և համալսարանում քիմիական կրթության և գիտության ստեղծման ակունքները, համալսարանում քիմիայի զարգացման ուղիները և Մայր բուհի դերը ՀՀ-ում քիմիական կրթության, գիտության և արդյունաբերության ստեղծման և զարգացման գործընթացում: Համառոտ տրված է քիմիայի ֆակուլտետի ստեղծման ու գործունեության պատմությունը:

Academic Books | Chemistry