ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Թումանյանը և Վրաստանը
Նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 258 էջ

ISBN 978-5-8084-2398-5

Ժողովածուն ամփոփում է վրաց գործիչների տպավորությունները, ովքեր հաճախակի հավաքվել են Հովհաննես Թումանյանի հյուրընկալ հարկի տակ, խորհրդածել գրականության ու արվեստի, հայ և վրաց ժողովուրդների անցյալի, ներկայի ու ապագայի մասին և անկեղծ զգացմունքներ արտահայտել իրենց բազմաբնույթ երկերում, որոնցում հայ մեծ բանաստեղծը ներկայացված է որպես երևելի գրող, լուսեղեն հանճար, համակովկասյան փարոս, աստվածային պատգամախոս, ժողովուրդներին հաշտեցնող մարգարե, բարեկամության ռահվիրա և այլն: 

Գիրքը նախատեսված է թումանյանագետների, հանրության լայն շրջանակների, ինչպես նաև հայ-վրացական հարաբերությունների պատմությամբ հետաքրքրվողների համար։

Academic Books | History