ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Սոցիալական ճանաչողություն
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 190 էջ

ISBN 978-5-8084-2393-0

Ուսումնական ձեռնարկը նվիրված է սոցիալական ճանաչողության սկզբնավորմանն ու գիտականացմանը վերաբերող հիմնահարցերին: Քննության կիզակետում մեծամասամբ 19-րդ դարի 30-ական թվականներից մինչև 20-րդ դարասկիզբն ընկած ժամանակահատվածում ի հայտ եկած բնապաշտական և հակաբնապաշտական որոշ ուսմունքներ են:

Ձեռնարկը հասցեագրված է փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի, հոգեբանության, մշակութաբանության, քաղաքագիտության, պատմության հիմնախնդիրներով զբաղվող ուսանողներին և մասնագետներին:

Textbooks |