ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 200 էջ

ISBN 978-5-8084-2400-5

Մենագրությունը նվիրված է հայ նոր ճարտարապետության հիմնադիր Ալեքսանդր Թամանյանի կյանքին և գործունեությանը: Առաջին անգամ ներկայացվում են Ալեքսանդր Թամանյանի ասույթները, ինչպես նաև նրա ավագ որդու՝ ճարտարապետ Գևորգ Թամանյանի՝ հոր մի շարք նախագծումներն ավարտին հասցնելուն միտված աշխատանքները:

Academic Books | Art