ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայաստանի անկախացման հասարակական-քաղաքական նախադրյալները և կայացման սկիզբը (1956 թ. փետրվար - 1991 թ. սեպտեմբեր)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 398 էջ

ISBN 978-5-8084-2413-5

Աշխատությունում անդրադարձ է կատարվում 1956-1991 թ. պատմական իրողություններին՝ հայ ժողովրդի պատմության նշանավոր էջերից մեկին՝ այլախոհական շարժմանը, ընդհատակյա կազմակերպությունների գործունեությանը, Հայաստանի անկախության համար մղած պայքարին, ինչպես նաև հասարակական-քաղաքական կյանքի վերլուծությանը: Արխիվային բազմաթիվ նյութերի, փաստաթղթերի, ուսումնասիրությունների հիման վրա վերլուծվում և բացահայտվում են այն գործընթացները, որոնք հանգեցրին Խորհրդային Հայաստանում ընդհատակյա կազմակերպությունների ու այլախոհական շարժման ձևավորմանը, 1980-ական թթ. գորբաչովյան «վերակառուցմամբ» ծնված Արցախյան և հայ ժողովրդի համաժողովրդական շարժումների ծավալմանը, ինչպես նաև սկզբնավորեցին անկախության համար մղվող պայքարը:

Մենագրությունը նախատեսված է պատմաբանների, հասարակագետների և ընթերցող լայն շրջանակի համար։

Academic Books | History