ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Երևանի պետական համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը եվրոպական կրթական տարածությունում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020 108 էջ

ISBN 978-5-8084-2424-1

Ալբոմը նվիրված է ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի գործունեությանը, այդ թվում՝ ԵՄ աջակցությամբ իրականացված համագործակցային ծրագրերին։ Ներկայացվում է «ERASMUS+ PROMIG» ծրագրի համատեքստում ֆակուլտետում միգրացիոն հետազոտությունների զարգացումը։

Academic Books | Society