ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Դոնի հայկական համայնքը նորագույն շրջանում. պատմություն, ինստիտուտներ, ինքնություն
Գիտական հոդվածների ժողովածու, կազմող՝ Էդիկ Մինասյան Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 212 էջ

ISBN 978-5-8084-2423-4

Գիտական հոդվածների սույն ժողովածուն ընդգրկում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության պետական կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծի աջակցության «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌԴ-2018» միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված «Դոնի հայկական համայնքը նորագույն շրջանում. պատմություն, ինստիտուտներ, ինքնություն» գիտական ծրագրի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների արդյունքները: Ժողովածուում անդրադարձ է կատարվում Դոնի հայկական համայնքի նորագույն շրջանի ամբողջական պատմությանը՝ իր բազմաթիվ ոլորտներով՝ սկսած քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական պատմությունից և վերջացրած համայնքի ազգագրական ուսումնասիրություններով: Հոդվածների ժողովածուն նախատեսված է պատմաժողովրդագրության հարցերով զբաղվող մասնագետների, պատմաբանների, ինչպես նաև ընթերցող լայն հանրության համար:

Academic Books | History