ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Անօրգանական քիմիա. Հատոր 2. գիրք 1: Անցումային տարրերի քիմիան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 408 էջ

ISBN 978-5-8084-2425-8

«Անօրգանական քիմիա» դասագրքի 2-րդ հատորի 1-ին գիրքը համապատասխանում է Երևանի պետական համալսարանի «Անօրգանական քիմիա» առարկայի պետական ծրագրին: Այն ընդգրկում է 11-րդ, 12-րդ, 3-րդ և 4-րդ խմբերի d տարրերի ու դրանց միացությունների քիմիան՝ տրամաբանական հերթականությամբ, շարադրված ըստ պարբերական համակարգի երկար տարբերակի:

Դասագիրքն ինչ-որ առումով «Անօրգանական քիմիայի» հանրագիտարան է՝ նախատեսված «Քիմիա», «Սննդի քիմիա», «Դեղագիտական քիմիա» մասնագիտությունների, Կենսաբանության, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետների ուսանողների համար: Այն օգտակար կլինի նաև այլ բուհերի ուսանողներին, քիմիկոս գիտաշխատողներին, մագիստրոսներին, ասպիրանտներին, հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներին և առհասարակ քիմիայով հետաքրքրվողներին:

Textbooks |