ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայցի ապահովումը քաղաքացիական դատավարությունում (դասախոսություն)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 40 էջ

ISBN 978-5-8084-2438-8

Դասախոսության տեքստի շրջանակում լուսաբանվում է քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված հայցի ապահովման ինստիտուտը։

Սույն հրատարակությունը կարող է օգտակար լինել իրավաբանական բուհերի և ֆակուլտետների ուսանողների, ասպիրանտների, դասախոսների, փաստաբանների, դատավորների և դատական ծառայողների, ինչպես նաև քաղաքացիական դատավարության հիմնախնդիրներով հետաքրքրվող այլ անձանց համար։

Textbooks |