ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում 1988-1994 թթ.
Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, կազմ. և հրատ. պատրաստեց Ժ. Ս. Մանուկյանը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 428 էջ + 16 ներդիր

ISBN 978-5-8084-2386-2

1988 թ. սկսված Արցախյան գոյապայքարում համալսարանականները առաջամարտիկներից էին:

Ժողովածուում զետեղված են Արցախյան գոյապայքարում ԵՊՀ-ի մասնակցությանը վերաբերող արխիվային փաստաթղթեր, նյութեր, ինչպես նաև Արցախյան պատերազմում զոհված համալսարանականների կենսագրությունները:

Academic Books | History