ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Երևանի պետական համալսարանի անվանի գիտնականներն ու ականավոր դեմքերը
Կազմ.՝ Կ. Գրիգորյան: Երևան., ԵՊՀ հրատ., 2020, 130 էջ

ISBN 978-5-8084-2446-3

Գրքում ներկայացված է ԵՊՀ հիմնադրման և կայացման գործում մեծ ներդրում ունեցած անվանի գիտնականների ու ականավոր դեմքերի մասին տեղեկատվություն:

Academic Books | Society