ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Սննդի քիմիա
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 190 էջ

ISBN 978-5-8084-2406-7

Ձեռնարկում ներկայացված են սնմանը և սննդամթերքին վերաբերող բազմաթիվ և տարաբնույթ հարցեր՝ սնման ժամանակակից տեսությունները և սկզբունքները, սննդի պարտադիր բաղադրիչները` սպիտակուցները, ճարպերը և ածխաջրերը, ինչպես նաև սննդակարգում կարևոր տեղ զբաղեցնող հանքային նյութերը, վիտամինները և այլն: Հատուկ ուշադրություն է դարձված արտադրական պրոցեսներում սննդային բաղադրիչների փոփոխություններին, արդիական արհեստական սննդամթերքին և սննդի անվտանգությանը:

Նախատեսված է բուհերի` սննդի և դրա անվտանգության ուսումնասիրությամբ զբաղվող բոլոր մասնագիտությունների ուսանողների ու ասպիրանտների համար:

Textbooks |