ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Զարգացման ռազմավարական ծրագիր 2016-2020 թթ. (զեկույց 2019/2020 ուստարում նախատեսված գործողությունների իրականացման վերաբերյալ)
ԵՊՀ հրատ․, 2020, 63 էջ
Academic Books | Society