ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Սննդի քիմիա: Սննդամթերքի բաղադրության և որակի ուսումնասիրություն
Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 92 էջ

ISBN 978-5-8084-2478-4

Ձեռնարկում ներկայացված են «Սննդի քիմիա» դասընթացին վերաբերող լաբորատոր աշխատանքները՝ սպիտակուցների հայտնաբերումը, շաքարների և ճարպերի որոշումը, С վիտամինի որոշումը, ինչպես նաև կաթի և մսի կազմի և ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների հետազոտումը:

Նախատեսված է բուհերի՝ սննդի և նրա անվտանգության ուսումնասիրությամբ զբաղվող բոլոր մասնագիտությունների ուսանողների և ասպիրանտների համար:

Textbooks |