ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Աշխարհագրական-երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների հայերեն-պարսկերեն, պարսկերեն-հայերեն բառարան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 142 էջ

ISBN 978-5-8084-2482-1

Բառարանը օգտակար կարող է լինել արևելագետ-իրանագետների, միջազգայնագետների, զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետների համար:

Dictionaries | Terms