ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Աշխարհագրական-երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների հայերեն-թուրքերեն, թուրքերեն-հայերեն բառարան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 138 էջ

ISBN978-5-8084-2481-4

Բառարանը օգտակար կարող է լինել արևելագետ- թյուրքագետների, միջազգայնագետների, զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետների համար:

Dictionaries | Terms