ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայկական երգերի երգչախմբային մշակումներ
Կազմողներ՝ Կարեն Սարգսյան, Ռուբեն Կարասեֆերյան, Կարինե Դավթյան: Երևանի պետական համալսարանի մշակույթի կենտրոն, Երևանմ ԵՊՀ հրատ., 2021, 116 էջ

ISMN 979-0-69380-304-0

Ժողովածուում զետեղված են ԵՊՀ մշակույթի կենտրոնի երգչախմբի համար երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Սարգսյանի և խմբավար Ռուբեն Կարասեֆերյանի կողմից մշակված հայկական երգային ստեղծագործությունների երգչախմբային տարբերակները:

Academic Books | Art