ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայ քիմիկոսներ: Կենսագրական հանրագիտարան
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2021, 302 էջ

ISBN 978-5-8084-2499-9

Գրքում համառոտ ներկայացվում են Հայաստանում քիմիայի տարբեր ճյուղերի զարգացման ընթացքը և ձեռքբերումները: Առաջին անգամ ի մի են բերված քիմիայի տարբեր ոլորտների հայ մասնագետների (հիմնականում գիտությունների դոկտորների) կենսագրությունները:

Գիրքը կարող է հետաքրքրել և օգտակար լինել ոչ միայն քիմիկոսներին, այլ նաև ընթերցող լայն հանրությանը:

Textbooks |