ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Անկախության սերնդի ձայնը: Գրական, գեղանկարչական, լուսանկարչական և կիրառական արվեստի ստեղծագործություններ
Կազմողներ՝ Սամվել Մուրադյան, Անի Տեր-Գուլանյան, Աննա Հարությունյան, Կարինե Դավթյան: ԵՊՀ մշակույթի կենտրոն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 78 էջ

ISBN 978-5-8084-2476-0

Ժողովածուում զետեղված են ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված «Անկախության սերնդի ձայնը» երիտասարդ ստեղծագործողների և կատարողների հանրապետական ուսանողական բիենալեի գրական և կերպարվեստի մրցույթներում պարգևատրված մասնակիցների ստեղծագործությունները (2019 թ. հունիսի 14):

Academic Books | Art