ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Գրողի և կերպարի անհատականությունը: Մուրացան. Նար-Դոս
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 332 էջ

ISBN 978-5-8084-2513-2

Գիրքը՝ որպես մենագրություն, հրատարակվել է 2001 թ.: Ուսումնառական դերը և ուղղվածությունը ստիպեցին մտածել որոշ բարեփոխումներից հետո այն վերահրատարակելու մասին: Մուրացանի և Նար-Դոսի ստեղծագործությունների մի շարք կողմերի նորովի բացահայտումները գաղափարագեղագիտական և հոգեբանական ընդհանրացումներ են առաջադրում գրողի և կերպարի անհատականությունների փոխներթափանցման, ռոմանտիզմի և ռեալիզմի բնութագրական հատկանիշների, գրող-կերպար-ընթերցող բազմաձայնության ու կերպարի առաջնայնության շուրջ: Դիտարկումներն ու եզրահանգումները կարող են հետաքրքրել նաև ընթերցող լայն հանրությանը:

Academic Books | Language and Linguistics