ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ահաբեկչության դեմ պայքարի ժամանակակից ձևերը
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 94 էջ

ISBN 978-5-8084-2512-5

«Ահաբեկչության դեմ պայքարի ժամանակակից ձևերը» ուսումնամեթոդական ձեռնարկում ներկայացված են դասընթացի նպատակն ու խնդիրները, ահաբեկչության դեմ պայքարի հիմնահարցերին վերաբերող մասնագիտական գրականությունը, այս ոլորտը կարգավորող միջազգային հիմնական կոնվենցիաները, արձանագրությունները, այլ կարգավորող մեխանիզմները: Աշխատության մեջ ուսումնասիրվում են ահաբեկչության տեսակները, պատմական հիմնական շրջափուլերը, ահաբեկչության առաջացմանն ու տարածմանը նպաստող առանցքային գործոնները, ահաբեկչության կանխարգելման և վերջինիս հետևանքների վերացմանն ուղղված միջազգային կառույցների կողմից ձեռնարկվող քայլերը, առանձին պետությունների կողմից իրականացվող հակաահաբեկչական պայքարը: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել ահաբեկչության դեմ պայքարի ուսումնասիրությունների համար
ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական տեսանկյունից:

Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի ուսանողների, հետազոտողների, ահաբեկչության դեմ պայքարի հիմնախնդիրներով զբաղվող մասնագետների լայն շրջանակի համար:

Textbooks |