ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
«Windows» օպերացիոն համակարգեր (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 90 էջ

ISBN 978-5-8084-2515-6

Ձեռնարկում ներկայացվում է «Microsoft Windows» օպերացիոն համակարգերի ընտանիքի և դրանց կողմից օգտագործվող կիրառությունների ծրագրավորման ինտերֆեյսը (Application Programming Interface, API) ։ Նկարագրվում են «Windows» օպերացիոն համակարգերի հիմնական հասկացությունները՝ ֆայլային համակարգ, պրոցեսներ, հոսքեր, սինքրոնացման մեթոդներ, միջուկի օբյեկտներ, նկարագրիչներ և այլն, ու դրանց օգտագործման համար նախատեսված համակարգային կանչերը։ Բերված են այդ հասկացությունների և համապատասխան համակարգային կանչերի կիրառության, ինչպես նաև տիպային խնդիրների լուծման օրինակներ։ 

Նախատեսված է ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի երկրորդ և երրորդ կուրսերում անցկացվող «Օպերացիոն համակարգեր» դասընթացի գործնական պարապմունքների ընթացքում կիրառման համար։ Ձեռնարկում բերված օրինակները կարդալու և ընկալելու համար անհրաժեշտ է ծանոթ լինել «C/C++» լեզվի հիմունքներին, ինչպես նաև «Visual Studio» ծրագրային միջավայրին։

Textbooks |