ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ապակենտրոնացման տեսություն և տեղական ինքնակառավարում
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 160 էջ

ISBN 978-5-8084-2532-5

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը կարող է կիրառվել բուհերում հանրային կառավարում, քաղաքագիտություն ուսումնասիրող ուսանողների, ասպիրանտների, ինչպես նաև սույն առարկային վերաբերող հատուկ դասընթաց վարող դասախոսների կողմից: Այն կարող է օգտակար լինել նաև տեղական ինքնակառավարման ուսումնասիրության տեսական և գործնական խնդիրներով հետաքրքրվող մասնագետների համար:

Textbooks |