ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Օպտիմիզացիայի մեթոդներ
Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 308 էջ

ISBN 978-5-8084-2467-8

Դասագիրքը նախատեսված է համալսարանների ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետների ուսանողների և ասպիրանտների համար:

Տեսական հարուստ նյութից զատ, գիրքը աչքի է ընկնում նաև լուծված օրինակների բազմազանությամբ, ինչը հնարավորություն է տալիս դասագրքից օգտվելու նաև տեխնիկական և տնտեսագիտական բուհերի ուսանողներին:

Textbooks |