ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխատանքային օրենսդրության համառոտ բնութագիրը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 136 էջ

ISBN 978-5-8084-2545-3

Ձեռնարկում ներկայացված են անգլոսաքսոնական իրավական համակարգում աշխատանքային վեճերի լուծման տրամաբանությունը, աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորումը, աշխատանքային պայմանագրի լուծումը, աշխատանքային իրավունքի հիմնարար ինստիտուտները ԱՄՆ-ում, արհեստակցական միությունների դերը և այլն։ 

Գիրքը կարող է օգտակար լինել աշխատանքային իրավունքով հետաքրքրվողների, ԱՄՆ մեկնողների կամ այնտեղ աշխատողների, հանրային ծառայողների, ուսանողների և բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել նոր գիտելիքներ կամ ավելացնել այն:

Academic Books | Law