ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ծաղիկ թարգմանությանց
Կազմող՝ Հասմիկ Բաղդասարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 142 էջ

ISBN 978-5-8084-2541-5

Ժողովածուն «Ծաղիկ թարգմանությանց» մատենաշարի հինգերորդ հատորն է, որն իր մեջ ամփոփում է ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի իսպանական և իտալական բաժինների ուսանողների և դասախոսների կատարած թարգմանությունները` իսպաներենից, իտալերենից և պորտուգալերենից հայերեն, հայերենից իսպաներեն և իտալերեն, ինչպես նաև անգլերենից իսպաներեն: Ժողովածուի մեջ ընդգրկված արձակ և չափածո ստեղծագործությունների գերակշիռ մասը առաջին անգամ է թարգմանվում տվյալ լեզվով և ներկայացվում ընթերցողին: Ժողովածուն նպատակ է հետապնդում խրախուսելու և զարգացնելու ուսանողների թարգմանական հմտություններն ու կարողությունները: Այն ծառայում է նաև որպես ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ «Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա», «Թարգմանաբանության ներածություն» դասընթացներին՝ արձակ և չափածո ստեղծագործությունների թարգմանության մի շարք խնդիրներ քննելու համար:

Academic Books | Language and Linguistics