ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականությունը
Դասախոսություններ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 260 էջ

ISBN 978-5-8084-2563-7

Տարիների դասախոսական աշխատանքը գրական նյութի վերլուծության նոր սկզբունքներ է ներառել՝ գիտականության հետ ամբողջացնելով նաև մատուցման մատչելիությունը:

Նկարագրական, պատմահամեմատական մեթոդները ամբողջացվել են կառուցվածքային, հոգեվերլուծական և այլ դիտարկումներով՝ հիմքում պահպանելով ռոմանտիզմի և ռեալիզմի գրական ուղղությունների առանցքային գծերը:

Դասախոսությունների տպագիր տարբերակը ավելի տեսանելի կդարձնի վերլուծությունների ընկալումն ու ամբողջականությունը:

Textbooks |