ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Թալիշերենի դասագիրք
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 214 էջ

ISBN 978-5-8084-2568-2

Դասագիրքը նախատեսված է ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնում, ինչպես նաև ուսումնական այլ հաստատություններում և գիտական կենտրոններում թալիշերենի ուսումնասիրությամբ զբաղվող արևելագետների, իրանագետների, ադրբեջանագետների, լեզվաբանների և թալիշերենով ու իրանական լեզուներով հետաքրքրված մասնագետների լայն շրջանակների համար։ Քսանյոթ դասից և թալիշերեն-հայերեն, հայերեն-թալիշերեն համառոտ բառարաններից բաղկացած դասագրքում համապարփակ ներկայացված են թալիշերենի ձևաբանությունն ու շարահյուսությունը, բառապաշարային հիմնական ֆոնդը, դարձվածաբանական միավորները և անհրաժեշտ ուսումնական այլ նյութեր։

Textbooks |