ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Բալկանյան հիմնախնդիրները և միջազգային դիվանագիտությունը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 480 էջ

Աշխատությունը վերաբերում է թուրքական դարավոր տիրապետության դեմ բալկանյան ժողովուրդների մղած ազգային-ազատագրական պայքարի հիմնախնդիրներին, Բալկանյան թերակղզում ռազմաքաղաքական և տնտեսական գերիշխանության հաստատման համար տերությունների միջև ընթացած դիվանագիտական մարտերին, նրանց հակասական շահերի բախման անմիջական ազդեցության հետևանքով Բալկաններում կատարված աշխարհաքաղաքական փոփոխություններին։ Շեշտվում է, որ ինչպես պատմական անցյալում, այնպես էլ ներկայումս Բալկանյան թերակղզին շարունակում է մնալ որպես եվրոպական Մեծ տերությունների,
նաև ԱՄՆ-ի ռազմաքաղաքական և տնտեսական շահերի բախման պայթյունավտանգ աշխարհաքաղաքական տարածաշրջան, որը հղի է միջազգային լուրջ ու անկանխատեսելի բարդություններով և դրանց անմիջական հետևանքներով։

Աշխատությունը կարող է օգտակար լինել թուրքական դարավոր բռնակալական տիրապետության դեմ բալկանյան ժողովուրդների մղած ազգային-ազատագրական պայքարի հիմնախնդիրներով և դրանց կապակցությամբ Մեծ տերությունների վարած քաղաքականությամբ հետաքրքրվողների համար:

Academic Books | Politics