ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Գրիգոր Տաթևացու բարոյագիտական ուսմունքը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 196 էջ

ISBN 978-5-8084-2457-9

Գրքում քննարկվում են միջնադարյան հայ աստվածաբանության ու փիլիսոփայության խոշորագույն ներկայացուցիչ, Տաթևի համալսարանի ուսուցչապետ սուրբ Գրիգոր Տաթևացու (1346-1409) բարոյագիտական հայացքներին առնչվող այնպիսի հարցեր, որոնք վերաբերում են տիեզերքում մարդու կարգավիճակին, նրա բնությանն ու էությանը, արարածների հանդեպ բարոյական պատասխանատվությանը, մարդու անձնիշխանությանը, բանականության ու կամքի, աստվածային նախախնամության և մարդու ազատության, բարու և չարի հարաբերակցությանը, մարդու բարոյական գործելակերպին, մեղքերին ու առաքինություններին, մարդու երկրային կյանքին, երանելի կեցությանը, մահվանը, փրկությանն ու հարությանը։

Աշխատությունը նախատեսված է հայ տեսական մտքի և փիլիսոփայության ու աստվածաբանության պատմությամբ հետաքրքրվողների համար:

Academic Books | Philosophy