ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Քաղաքակրթական փոխակերպումների սոցիոմշակութային անդրադարձ
Երևան, ԵՊՀ, 2021, 160 էջ

ISBN 978-5-8084-2544-6

Մենագրությունը նվիրված է ճգնաժամերի, պատմական հեռանկարի անորոշության, անտարբերության ու անվստահության աճի պայմաններում ժամանակակից փոխակերպվող հասարակություններում ընթացող սոցիոմշակութային գործընթացների էկզիստենցիալ անդրադարձին:

Հետազոտությունը հասցեագրված է փիլիսոփաներին, սոցիոլոգներին, պատմաբաններին, մշակութաբաններին և բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են ժամանակակից մշակութամարդաբանական հիմնահարցերով, պատմության անակնկալների և մարտահրավերների պայմաններում ինքնության պահպանման խնդիրներով:

Academic Books | Philosophy