ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ (Հիմնադրման 30-ամյակի առթիվ)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 130 էջ

ISBN 978-5-8084-2576-7

Գիրքը նվիրվում է ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի հիմնադրման 30-ամյակին և միտված է ամփոփ ներկայացնելու ֆակուլտետի կազմում գործող ամբիոնների ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և հասարակական բազմակողմանի գործունեությունը:

Academic Books | Society