ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայկական հարցն ու Հայոց ցեղասպանության խնդիրը թուրք բարձրաստիճան քաղաքական և ռազմական գործիչների հուշերում (XIX դարի վերջ-XX դարի կեսեր)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 110 էջ

ISBN 978-5-8084-2588-0

Գրքում ներկայացված են Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքական, ռազմական կյանքում XIX դարի վերջից մինչև XX դարի կեսերը ակտիվ դերակատարում ունեցած գործիչների այն հուշերը, որոնք վերաբերում են Հայոց ցեղասպանությանն ու Հայկական հարցին: Այդ հուշերը վերլուծության են ենթարկվել պատմական իրադարձությունների ու իրավիճակի համապատկերում, ընդգծվել են դրանցում առկա ռասիստական, ցեղասպան մտածողության ցայտուն դրսևորումները: Գիրքը հասցեագրված է արևելագետներին, պատմաբաններին, քաղաքագետներին ու ընթերցող լայն շրջանակին:

Academic Books | History