ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Անկախության սերնդի ձայնը․ Լուսանկարչական, գեղանկարչական և կիրառական արվեստի ստեղծագործությունների ժողովածու
Խմբ. խորհուրդ՝ Աննա Հարությունյան, Կարինե Դավթյան; Երևանի պետական համալսարան. Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն, Երևան ԵՊՀ հրատ., 2023, 78 էջ

ISBN 978-5-8084-2585-9

Ժողովածուն ընդգրկում է «Անկախության սերնդի ձայնը» երիտասարդ ստեղծա­գոր­ծող­ների ու կատարողների հանրապետական ուսա­նո­ղական բիենալեի մրցույթ­ում պարգևա­տրված մասնակիցների ստեղծագործությունները (2021 թ.)։

Academic Books | Art