ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ղարիբյան Գ.
Հակոբջանյան Ա.
Բնակչության եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության անցումային տնտեսությունում
Academic Books
Բնակչության եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության անցումային տնտեսությունում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011թ., 140 էջ
Academic Books | Economics and Finance