ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Վ. Խ. Նավոյան
Ք.Վ. Օթարյան
Բարձրագույն մաթեմատիկայի լաբորատոր աշխատանքներ (թվային մեթոդներ)
Academic Books
Բարձրագույն մաթեմատիկայի լաբորատոր աշխատանքներ (թվային մեթոդներ)
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ Հրատ., Երևան 2011, 70 էջ
Academic Books | Mathematics