ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ռ. Հ. Եղյան
Վարչական իրավունքը և օրինականությունը կառավարման բնագավառում
Վարչական իրավունքը և օրինականությունը կառավարման բնագավառում
Դասախոսություն, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, 2000, էջ 28