ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 192 էջ

ISBN 978-5-8084-2174-5

ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոսների կոլեկտիվ մենագրությունն ամփոփում է Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում Արցախի հակամարտության, հայ-թուրքական հարաբերությունների թնջուկում նրա ներառման հիմնահարցերը, թուրքական և ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում «հայկական թեմատիկայի» համալիրի արտացոլման բազմամյա մշտազննման ու վերլուծության արդյունքները, համահեղինակների՝ տարբեր տարիների գիտական ու գիտահանրամատչելի հրապարակումների նյութերը, եզրակացությունները, գիտագործնական առաջարկները:

Աշխատությունը նախատեսված է արևելագետների, քաղաքագետների, պատմաբանների, միջազգայնագետների, լրագրողների և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման խնդիրներով հետաքրքրվող ընթերցողների առավել լայն շրջանակի համար:

Academic Books | History