ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ

ISBN 978-5-8084-2161-5

Ձեռնարկի նպատակն է օգնել սոցիալական աշխատանքի մասնագետներին, ուսանողներին և ոլորտում գործունեություն ծավալող սոցիալական աշխատանքի սուպերվիզորներին՝ ուսումնասիրելու սուպերվիզիայի հայեցակարգը, գործառույթներն ու իրականացման առանձնահատկությունները սոցիալական աշխատանքում։ Ձեռնարկում անդրադարձ է կատարվում ՀՀ սոցիալական պաշտպանության համակարգի ներկա բարեփոխումներին և դրանց շրջանակում սուպերվիզիայի իրականացման հնարավորություններին։

Գիրքն օգտակար կլինի բուհերի դասախոսների և ուսանողների, ինչպես նաև սոցիալական աշխատանքի պրակտիկայում ներգրավված մասնագետների համար:

Textbooks |