ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Արբիտրաժային որոշումների (վճիռների) Ճանաչումը և կատարումը Հայաստանի Հանրապետությունում
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009թ., 208 էջ
Academic Books | Law