ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ռաֆայել Եղյան
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական համակարգը
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական համակարգը
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2000, էջ 114