ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Սուսաննա Վոլոդյայի Սերոբյան
Պատմության և մշակութաբանության դասավանդման մեթոդիկա դասընթացի ծրագիր
Պատմության և մշակութաբանության դասավանդման մեթոդիկա դասընթացի ծրագիր
Երևանի համալսարանի հրատ., Ե., 2007 թ.