ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Խմբագրակազմ
Ստեղծագործական անձնակազմ

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Վահանդուխտ Դերձյան Խմբագիր-սրբագրիչ
Փորձագետներ

ԵՊՀ Անգլերեն լեզվի թիվ 1ամբիոնի վարիչ

Կրթություն

1982 - 1986 թթ. Մոսկվայի Թորեզի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտ, բանասիրության գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
1977 - 1982 թթ. Վ. Բրյուսովի անվան ռուս. և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ (գերազանցության դիպլոմ)

Աշխատանքային գործունեություն
• Երևանի պետական համալսարանի անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի վարիչ
• Երևանի պետական համալսարան` TOEFL ծրագրի ղեկավար
• Երևանի պետական համալսարան՝ iTEP ծրագրի ղեկավար
• Կուրսային, ավարտական և թեկնածուական ատենախոսությունների ղեկավար
• Տեսական և գործնական քերականության դասավանդում ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետում
• Մասնագիտական անգլերեն լեզվի ուսուցում իրավագիտությոան, սոցիոլոգիայի, կիրառական մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, հոգեբանության և մի շարք ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում(բակալավրիատի և մագիստրատուրայի համակարգում)
• Մի շարք գիտական հոդվածների և ատենախոսությունների խմբագիր 
• FLSP(Օտար լեզուն հատուկ նպատակների համար) միջազգային ժողովածուի գլխավոր խմբագիր (Հայաստան)
• «Գիտությունը և կրթությունը Արցախում» գիտական ժողովածուի «օտար լեզուներ» բաժնի խմբագիր
• Հանրապետությունում հանրակրթական դպրոցների 2-րդ և 3-րդ դասարանի անգլերենի դասագրքերի հեղինակ
• ԵՊՀ-ի վարչական և տարբեր մասնագիտություններ ներկայացնող պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար նախատեսված անգլերենի ուսուցման խմբի ղեկավար (2010 թ.)
• Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան`պետական քննությունների հանձնաժողովի նախագահ (2008 - 2009 թթ.)
• Բուհական ընդունելության քննությունների «Անգլերեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի նախագահ (2004-2006, 2010 թթ.)
• Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարանի համահեղինակ (2003 թ.)
• Անգլերեն լեզվի օլիմպիադաների առարկայական հանձնաժողովի նախագահ (2002 թ.)
• Կրթության և գիտության նախարարություն` անգլերեն լեզվի փորձագետների խմբի նախագահ (2001 թ.)

Հասարակական գործունեություն
2010 թ. Մասնագիտական հմտությունների կատարելագործում միջազգային սեմինարներում, ինչպիսին է CLIL Matrix` կազմակերպված ժամանակակից լեզուների Եվրոպական կենտրոնի կողմից(ECML), (Գրաց, Ավստրիա)
2006 թ. «ԱՆգլերենը հատուկ նպատակների համար» (ESP) հետաքրքրությունների շրջանակներում սեմինարների մասնակցություն` (ԱՄՆ Տամպա, Ֆլորիդա)
2005 թ. Մասնագիտական հմտությունների կատարելագործում միջազգային սեմինարներում, ինչպիսին է CLIL Matrix` կազմակերպված ժամանակակից լեզուների Եվրոպական կենտրոնի կողմից(ECML) (Գրաց, Ավստրիա)
2001 թ. ACCELS որակավորման փորձագետ հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների համար
1998 թ. Անգլերենը հատուկ նպատակների համար(ESP) և անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար (EAP) ուսումնասիրություն (Օմսկրկ, Էդգեհիլ Համալսարան, Անգլիա)
1997 թ. Միչիգանի համալսարանի անգլերեն լեզվի թեստավորման(MELAB) ներկայացուցիչը Հայաստանում
1994 թ. Անգլերենի դասախոս` USIS երկրաբանական փորձագետների թիմ
1992, 1993 և 1994 թթ. հումանիտար տարբեր խմբերի, նախարարությունների և օտարերկրյա կազմակերպությունների թարգմանիչ(USAID)
1989,1990 և 1992 թթ. Տարբեր տուրիստական խմբերի թարգմանիչ (Հունգարիա, Հարավսլավիա, Իտալիա, Հունաստան և Մալթա)
1988 թ. Բժիշկներ առանց սահմանների(Medicines Sans Frontieres)` թարգմանիչ (դեկտեմբերյան երկրաշարժից հետո)
1982 թ. Գիտոահետազոտական միության (Անի) տեխնիկական թարգմանիչ

Անդամակցություն
• Միջազգային իրավաբանական լեզվի Հայաստանյան կենտրոնի (ACILL) նախագահ 
• Անգլերենը մայրենի լեզու չհանդիսացող խոսնակների դասավանդման(TESOL) միջազգային կազմակերպության անդամ
• ՀՀ անգլերեն լեզվի ուսուցիչների ասոցիացիայի(AELTA) խորհրդական,
• Անգլախոսների միավորման (English Speaking Union) Հայաստանյան մասնաճյուղի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

ԵՊՀ, Հայ գ­րականո­ւթյա­ն պատմության ամբի­ոնի վարիչ

Կրթություն
1972 - 1975 թթ. դիսերտանտ, ԵՊՀ խորհրդահայ գրականության ամբիոն
1964 - 1969 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Հարություն Սուրխաթյան», 1984, Երևանի պետական համալսարան 
Դոկտորական թեմա - «Երվանդ Օտյան. կյանքը և գործը», 1995, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
42 տարի (1969 - 2011 թթ.)

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ նոր գրականություն (բակալավր)
Ազգային ճակատագիրը և հայ պոեզիան (մագիստրատուրա)
Հայ պոեմի արվեստը (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ գրականության և քննադատական մտքի պատմություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ գիտական աստիճաններ շնորհող 012 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ 
«Պատմա-բանասիրական» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
«Վեմ» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
Գուրգեն Մելիքյանի` Քաշաթաղի բազմավաստակ ընտանիքների հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
Արա Գաբուզյան Իրավաբան
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ Քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ

Կրթություն
1980 - 1986 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ
1986 - 1989 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան 
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
«Հանցավորության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային ժամանակաշրջանում»

Աշխատանքային փորձ
1989 թ-ից մինչև 1999 թ. ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2000 թ-ից առ այսօր նույն ամբիոնի վարիչ
1995 - 2011 թթ. ԵՊՀ Քրեական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2012 թ-ից առ այսօր- պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեական իրավունք (Ընդհանուր մաս),
Կրիմինալոգիա
Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիա, Կրիմինալոգիական տեսություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հանցավորության զարգացման միտումներ, կոռուպցիոն հանցավորություն, հանցավոր վարքագծի մոտիվացիա, մեղքի հիմնախնդիրներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Մաքսանենգությունը Հայաստանում (Ամերիկյան համալսարանի ֆինանսավորմամբ)

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԲՈՀ-ի ԵՊՀ-ում գործող իրավաբանական գիտական աստիճաններ շնորհող 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
ՀՀ Իրավաբանների միության անդամ
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» իրավագիտություն շարքի պատասխանատու խմբագիր
Կրթություն 
1971 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին 

Գիտական աստիճան 
2010 թ-ին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, թեկնածուական - «Արհեստավորանիշ անվանումները հայերենում» 

Աշխատանքային փորձ 
1978 - 1986 թթ. «Բանբեր Երևանի համալսարանի» գիտական հանդես, սրբագրիչ 
1986 - 2010 թթ. «Բանբեր Երևանի համալսարանի» գիտական հանդես, պատասխանատու քարտուղար 
2010 թ-ից մինչև այժմ «Բանբեր Երևանի համալսարանի» գիտական հանդես, գլխավոր խմբագրի տեղակալ 
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս 
2009 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի դասախոս 

Պարգևներ 
2010 թ-ին ԵՊՀ ոսկե մեդալ 
2007 թ-ին ԵՊՀ արծաթե մեդալ
ԵՊՀ, Գենետիկայի եւ բջջաբանության ամբիոնի վարիչ
 
Կրթություն
1964 - 1969 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն
1969 - 1972 թթ. ասպիրանտուրա, ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն, Հայաստան և Բժշկական գիտությունների ակադեմիայի Բժշկական գենետիկայի ինստիտուտ, Մոսկվա, Ռուսաստան

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Թիոլային միացությունների ազդեցությունը քրոմոսոմային խաթարումների առաջացման վրա քիմիական մուտագենեզի ժամանակ», 1972 թ., ԵՊՀ, Երևան
կ.գ.դ. «Անտիմուտագենների ազդեցության մեխանիզմները մարդու բջիջներում քիմիական մուտագենների էֆեկտների նկատմամբ» 1981 թ., Բժշկական գիտությունների ակադեմիայի Բժշկական գենետիկայի ինստիտուտ, Մոսկվա, Ռուսաստան

Աշխատանքային փորձ
1972 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն
1991 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ-ի Կենսաբանության ֆակուլտետի Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի վարիչ
1977 - 1978 թթ. IREX ծրագրի շրջանակներում այցելություն ԱՄՆ
1985 թ-ին դասախոսություն ԱՄՆ-ում 
1987 թ-ին դասախոսություն Պաուլ Վալերի համալսարան, Մոնպելիեր, Ֆրանսիա
1992 թ-ին դասախոսություն Մեխիկոյի համալսարան, Մեքսիկա
1994 թ-ին դասախոսություն Բոլոնիայի համալսարան, Իտալիա
1997 թ-ին դասախոսություններ CalPoly , Պոմոնա, ԱՄՆ
1992-2001 թթ. այցելություն Փարիզ - 6 և Փարիզ - 7 համալսարաններ, Ֆրանսիա
2000 թ-ին DFG ծրագրով հրավեր Յենա, Գերմանիա
1990, 1995, 1999, 2004 այցելություն DAAD ծրագրով
2004 թ-ին NATO ASI workshop տնօրեն, Մակոմբ, ԱՄՆ
2005 թ-ին Եվրոպական հանձնաժողովի էքսպերտ, Բրյուսել 
2007 թ-ին դասախոսություններ Մշակույթի և Գիտության կոնֆերանսին, «Ֆրանսիա - Հայաստան», Մարսել.
2007 թ-ին Սեմինար Ցյուրիխի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում
2010 թ-ին սեմինար Դուբնայի Միջուկային Ուսումնասիրությունների Միացյալ ինստիտուտ, Ռուսաստան
2010 թ-ին սեմինարներ Յենայի Մարդու գենետիկայի ինստիտուտում, Գերմանիա
2011 թ-ին դասախոսություն FEBS Advanced Lecture Course, Երևան

Կարդացվող դասընթացներ
«Գենետիկա», «Գենետիկա և էվոլյուցիոն տեսություն», «Ինֆորմատիկան գենետիկայում», «Էկոլոգիական գենետիկա», «Վարքագծի գենետիկա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մուտագենեզ և հակամուտագենեզ, Մոլեկուլային բջջագենետիկա, Էկոլոգիական և թունաբանական գենետիկա:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների 
2002 - 2004 թթ. Grant of SCOPES
2003 թ-ին Grant of ANSEF 
2002 - 2005 թթ. Grant of ISTC A - 773 
2003 - 2007 թթ. Grant of ISTC A - 301 
2009 - 2010 թթ. Grant of ISTC A-1701 
2010 - 2012 թթ. Grant of ISTC A-1764 

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«ԵՊՀ Գիտական տեղեկագրի» գլխավոր խմբագիր, «Հայաստանի Կենսաբանական Հանդեսի» գլխավոր խմբագրի տեղակալ, «Korean Journal of Environmental Biology», «Molecular Cytogenetics»-ի և «Արյուն» հանդեսների խմբագրական կոլեգիայի անդամ

Մեդալներ
Գրեգոր Մենդելի (1981 թ.)
Նիկոլայ Վավիլովի (1987 թ.)
Անանիա Շիրակացի (1999 թ.)
ԵՊՀ-ի Ոսկե մեդալ (2007 թ.)
Հայաստանի Բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարության Ոսկե մեդալ (2009 թ.)

genetik@ysu.am
Սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչ

Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ (1994 - 1999 թթ.)

Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու (2006 թ.)
պատմական գիտությունների դոկտոր (2012 թ.)

Զինվորական ծառայություն
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր (1999 - 2001 թթ.)

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ, «Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա», գիտաշխատող (2005 - 2008 թթ.)
Արմավիրի «Արարատ» համալսարան, դասախոս (2006 - 2010 թթ.)
Հրազդանի հումանիտար համալսարան, դասախոս (2006 - 2007 թթ.)
ՀՀ ԱԳՆ Սփյուռքի հետ կապերի պետական կոմիտե, պայմանագրային աշխատող (2008 թ.)
ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմ, Հայրենադարձության և հետազոտությունների վարչության պետ (2008 - 2013 թթ.)
ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոն, դասախոս (2009 թվականից)
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, դասախոս (2011 թվականից)
ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչ (2013 թվականից)

Կարդացվող դասընթացներ
Հայկական Սփյուռքի կազմակերպություններ
Սփյուռքագիտություն մասնագիտության արդի խնդիրներ
Հայ գաղթաշխարհի պատմություն
Ցեղասպանությունների պատմություն
Միջազգային իրադրության անալիզ
Միջազգային անվտանգության մարտահրավերները XXI դարում
Միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթահամակարգեր
Բագրատունյաց թագավորության պատմության և պատմական աշխարհագրության հարցեր

Մասնագիտական անդամակցություն
«Համշեն-Պոնտոս» գիտական հոդվածների ժողովածու (ՌԴ, ք. Կրասնոդար), խմբագրական խորհրդի անդամ (2010 թվականից)
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 004 (Հայոց պատմություն) մասնագիտական խորհուրդ, խորհրդի անդամ (2013 թվականից)
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Տարածաշրջանային խնդիրներ» հանդես, խմբագրական կազմի անդամ (2013 թվականից)

Պարգևներ
ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր` Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի 20-ամյակի առթիվ և աշխատանքային գործունեության ընթացքում ունեցած նշանակալի ավանդի համար (2011 թ.)
ՀՀ ԳԱԱ «Լավագույն գիտական աշխատանք» մրցույթ, «Պատմություն» անվանակարգի հաղթող (2011 թ.)
Հասարակական գիտությունների ոլորտի` միջազգային ինդեքսավորվող ամսագրերում տպագրությունների խրախուսման ծրագրի հաղթող (2011 թ.)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն

Ընտանեկան դրություն
Ամուսնացած, մեկ դուստր
Սամվել Շուքուրյան ՏՏ մասնագետ

Ս.Կ.Շուքուրյանի հետազոտությունները վերաբերում են կոմպյուտերային համակարգերի ճարտարապետությանը, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներին և համակարգային տեստավորմանը, կոմպյուտերային համակարգերի և ծրագրերի ֆորմալ մոդելներին:

Ս.Կ.Շուքուրյանը ծնվել է 1950 թ. օգոստոսի 18-ին բժիշկների ընտանիքում: 1972 թ. գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի տեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը, և ստանալով ինժեներ-մաթեմատիկի դիպլոմ ԷՀՄ մասնագիտությամբ, աշխատանքի է ընդունվել Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտ(ԵՄՄԳՀԻ),  որտեղ աշխատել է մոտ քսան հինգ տարի և անցել աշխատանքային բոլոր աստիճանները ծրագրավորողի համար՝ ինժեներից մինչև ամենախոշոր բաժնի պետ: 1973-1976 թ.թ. եղել է ասպիրանտ ՈՒկրաինայի ԳԱ Կիբեռնետիկայի ինստիտուտում (Կիև): 1977թ. այդ ինստիտուտում ստացել է ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի կոչում, իսկ 1990 թ. նույն ինստիտուտում նա պաշտպանել է դոկտորական թեզ, առաջինը Հայաստանում ստանալով 05.13.11 - հաշվիչ մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի աստիճան: Թեզի վերնագիրն է՝ «Լայն կիրառման ԷՀՄների ճարտարապետության կատարվող խնդիրներին միկրոծրագրային հարմարեցման սկզբունքներ»: 1993 թ. ՌԴ Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովը (Մոսկվա) նրան շնորհել է, նույնպես առաջինը Հայաստանում, պրոֆեսորի կոչում վերը նշված մասնագիտությամբ:

Պրոֆեսոր Ս.Կ.Շուքուրյանի գիտական հայացքները ձևավորվել են մի կողմից դասական ավտոմատների տեսության, մասնավորապես նրա հանրահաշվական ուղղության հետազոտման ու զարգացման և մյուս կողմից  կոմպյուտերային համակարգերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման նախագծման հետ կապված փորձարարական աշխատանքների արդյունքների ընդհանրացման ու առաջխաղացման շնորհիվ:

Նրա առաջին աշխատանքները նվիրված էին տեսական ինֆորմատիկայի բնագավառին վերաբերվող ծրագրերի ֆորմալ մոդելների անալիզի, սինթեզի և օպտիմիզացիայի խնդիրների լուծմանը:

Մասնավորապես, նրան հաջողվել է զարգացնել ծրագրերում ոչ էական անցումների օպերատորների տեսությունը, ստանալ այդ պրոբլեմի ճշգրիտ լուծումը ծրագրերի լայն դասերի համար օգտագործելով ավտոմատային մեթոդները: Ստացված արդյունքները կարևոր են համարվում ծրագրավորման տեսության բնագավառում:

Ասպիրանտուրան ավարտելուց հետո Ս.Կ.Շուքուրյանը ձեռնամուխ է եղել ԵՄՄԳՀԻում նոր գիտական ուղղության ստեղծման ու զարգացման: Այդ ուղղությունը կապված է լայն օգտագործման կոմպյուտերների և լոկալ տիրույթի բազմակոմպյուտերային համակարգերի ճարտարապետության հարմարեցմանը (ադապտացիային) լուծվող խնդիրներին, նպատակ ունենալով բարձրացնելու նրանց արտադրողականությունը և ընդլայնելու օգտագործման սահմանները: Աշխատանքները սկսվեցին հետագայում լայն ճանաչում ստացած կիրառական խնդիրների միկրոծրագրային օժանդակությունների և նրանց նախագծման միջոցների ստեղծումից և զարգացվեցին դեպի ճարտարապետության դինամիկ հարմարեցման միջոցներ:

Պրոֆ. Շուքուրյանի կողմից առաջարկված են  ճարտարապետության հարմարեցման սկզբունքներ և կառուցված է տեսություն, որի ալգորիթմները և մեթոդները առաջին անգամ իրականացված և օգտագործված են խորհրդային կոմպյուտերային համակարգերում  էլեկտրոնային արդյունաբերության թերությունները իր գլխավոր մրցակցի (ԱՄՆ-ի) համեմատ մեղմացնելու համար: Այդ ալգորիթմերի հիմքում ընկած են ցածր մակարդակի զուգահեռացումը, ազատ ցիկլերի և պրոցեսորի ներքին ռեսուրսների օգտագործումը: Խոհրդային բազմաթիվ քաղաքացիական և ռազմական համակարգերը օգտագործում էին վերը նշված հարմարեցման միջոցները:

Ներկայումս մշակված մեթոդները ինտենսիվ զարգացվում են ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի և այլ արտասահմանյան մասնագետների հետ համատեղ: Արդյունքները զեկուցվել են միջազգային կոնֆերանսներում:

Պրոֆ. Շուքուրյանի կողմից ակտիվորեն մշակվող ուղղություններից է նաև էլեկտրոնային և կոմպյուտերային համակարգերի տեստավորման տեսական և կիրառական խնդիրները: Նոր տեսական արդյունքները, ինչպես նաև երկարատև գիտահետազոտական աշխատանքը ԵՄՄԳՀԻում, թույլ են տվել նրան ցուցաբերել յուրահատուկ մոտեցումներ տեստավորման համանկարգերի նախագծման և ճշտության ստուգման խնդիրներին և առաջարկել էֆեկտիվ մեթոդներ:

Ներկայումս մշակված մեթոդները զարգացվում են ԱՄՆ-ի համապատասխան ընկերությունների կողմից կատարված պատվերների շրջանակում:

1993 թվից Ս.Կ.Շուքուրյանը շարունակում է իր ակտիվ գիտական աշխատանքը և ընդլայնում 1977 թ. սկսած գիտամանկավարժական գործունեությունը Երևանի պետական համալսարանում, ղեկավարելով ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ալգորիթմական լեզուների ամբիոնը:

Ս.Կ.Շուքուրյանը ստեղծել է գիտական դպրոց ու ծրագրերի և ապարատային միջոցների համատեղ նախագծման որոշակի ուղղություն: Նրա ղեկավարությամբ պաշտպանվել է 12 թեկնածուական թեզ, հանրապետությունում և հանրապետությունից դուրս ներկայումս որպես ծրագրավորող ակտիվորեն աշխատում են  իր բազմաթիվ աշակերտները:

ՈՒնի մոտ 80 գիտական աշխատություն և 1 գյուտ: Նրա գիտական աշխատությունները հայտնի են կոմպյուտերագիտության բնագավառի մասնագետներին արտասահմանում:

Պրոֆ. Շուքուրյանը ակտիվորեն մասնակցում է միջազգային և հայրենական գիտական կյանքին որպես գիտաժողովներում զեկուցող, գրախոս ու ծրագրային կոմիտեների անդամ:  Նա IEEE TEST TECHNOLOGY TECHNICAL COMMITTEE անդամ է, մասնակցում է գիտական և տեխնիկական հետազոտությունների բնագավառում Եվրոպական համագործակցության տելեկոմունիկացիաների տեստավորման գծով աշխատանքներին: Ս.Կ.Շուքուրյանը հանդիսանում է ՀՀ ԳԱԱ  «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» կոորդինացիոն Խորհրդի անդամ, ԵՊՀ գիտական խորհրդի, ԵՄՄԳՀԻ և ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ մասնագիտացված գիտական խորհուրդների անդամ:

Պրոֆ. Շուքուրյանի աշխատանքը արժանացել է մի շարք արտասահմանյան գիտական շնորհների, որոնք հնարավորություն են տվել նրան կատարել բեղմնավոր և հեռանկարային համատեղ հետազոտություններ ԱՄՆ, Գերմանիայի և այլ երկրների մասնագետների հետ:

Ռուբեն Մելքոնյան Թուրքագետ

Կրթություն 
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ բանասիրական գիտությունների թեկնածու է
Թեկնածուական թեմա - «Ֆաքիր Բայքուրթի արձակը» (արտասահմանյան գրականություն), 01.07.2005, ԵՊՀ 

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ 
2009 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ 
2010 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Նորագույն շրջանի թուրքական գրականություն, Թուրքերեն լեզու , Ազգային փոքրամասնությունները Օսմանյան կայսրությունում և Թուրքիայի Հանրապետությունում, Էթնիկ հիմնախնդիրները Թուրքիայի Հանրապետությունում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թուրքիայի ազգային փոքրամասնություններ, Հայկական թեմատիկան թուրքական գրականության մեջ, Բռնի կրոնափոխ հայության խնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (
«Շիրակ հայրենակցական միության» նախագահության անդամ, երիտասարդական հանձնաժողովի նախագահ
«21-րդ դար» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
«Տեղանունների փոփոխության» կառավարական հանձնաժողովի անդամ

Վարուժան Աթաբեկյան Մաթեմատիկոս

Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոնի վարիչ

Կրթություն

1978-1983թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1983-1986թթ. Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Դիագրամների մեթոդը նույնություններով խմբերն ուսումնասիրելու համար», Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, 1987թ. 
Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր
Դոկտորական թեզ` «Ազատ բեռնսայդյան խմբերի ենթախմբերի և ավտոմորֆիզմների մասին», Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Վ.Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 2011թ.

Աշխատանքային փորձ
2013 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ 
2012 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պրոֆեսոր
1991-2012թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1987-1991թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն, Մաթեմատիկական տրամաբանություն, Խմբերի կոմբինատոր տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Խմբերի կոմբինատոր տեսություն և բազմաձևություններ, Երկրաչափական մեթոդները խմբերի տեսությունում, Պարբերական խմբեր, Հանրահաշվի ալգորիթմական հարցեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Խմբերի տեսության և կիսախմբերի տեսության կոմբինատոր մեթոդներ և ալգորիթմական հարցեր (2013-2015թթ.)
Պարբերական որոշիչ առնչություններով խմբեր: Ներդրումներ և ավտոմորֆիզմներ (2013-2015թթ.)
Նույնություններով և գերնույնություններով որոշվող համակարգեր և դրանց կիրառությունները (2010-2012թթ.)
Նույնություններով և գերնույնություններով հանրահաշիվներ (2007-2010թթ.) 

Մասնագիտական անդամակցություն
«ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Ֆիզմաթ գիտություններ» հանդեսի գլխավոր խմբագիր, 
«ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր։ Մաթեմատիկա» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ,
ԵՊՀ 050 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
ԵՊՀ, Մաթ.-մեխ. Ֆակուլտետի խորհրդի անդամ 

Պարգևներ
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակ բնական գիտությունների բնագավառում, 2010թ. 
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի “Արդյունավետ գիտաշխատող-2013” մրցույթի հաղթող
Լավագույն գիտական աշխատանքի համար ակադեմիկոս Վ.Հ.Համբարձումյանի անվան մրցանակ, Ռուս-Հայկակական համալսարան (2011-2012 թթ.)
Մ.Լոմոնոսովի 275-ամյակին նվիրված Մոսկվայի Պետական Համալսարանի երիտասարդ գիտնականների մրցույթի հաղթող, 1986թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

avarujan@ysu.am

Կրթություն
1945 - 1950 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ (գերազանցությամբ դիպլոմով)
1954 - 1958 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ ասպիրանտուրա, երկրաբանություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
1978 թ-ից Պրոֆեսոր
1973 թ-ին երկրաբանա-հանքաբանական գիտությունների դոկտոր, թեմա Սևան-Շիրակի սինկլինորիումի երկրաբանությունը և տեկտոնական զարգացման պատմությունը
1959 թ-ին երկրաբանա-հանքաբանական գիտությունների թեկնածու, թեմա` Սևան-Շիրակի սինկլինորիումի պալեոգենը

Աշխատանքային փորձ
1950 - 1952 թթ. «Կովկասածուխտրեստ»
1952 - 1956 թթ. ԵրՊԻ երկրաբանահետախուզական ֆակուլտետ` ասիստենտ
1956 - 1961 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական (այժմ աշխարհագրության և երկրաբանության) ֆակուլտետ` ավագ դասախոս 
1961 - 1976 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական (այժմ աշխարհագրության և երկրաբանության) ֆակուլտետում` դոցենտ
1977 - 1980 թթ.ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ` դեկան 
1978 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ երկրաբանական (այժմ աշխարհագրության և երկրաբանության) ֆակուլտետում` պրոֆեսոր
1982 - 1997 թթ. ԵՊՀ պատմական և ռեգիոնալ երկրաբանության ամբիոն` ամբիոնի վարիչ
1999 թ-ից մինչ օրս Պատմական և ռեգիոնալ երկրաբանության ամբիոն` պատվավոր վարիչ
2008 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ գիտական տեղեկագրի (երկրաբանություն և աշխարհագրություն) գլխավոր խմբագիր

Պարգևներ
1987, 2010 թթ. ՀՀ ԿԳ նախարարության պատվոգրեր
1999 թ-ին ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Կոչումներ
1999 թ-ին ԵՊՀ ամբիոնի պատվավոր վարիչ
1972 թ-ին ՀԽՍՀ վաստակավոր երկրաբան

Գիտական հետքրքրությունների շրջանակը
Տեկտոնիկա, շերտագրություն, հնաշխարհագրություն, բառարանագիտություն

Կարդացվող դասընթացներ
Հնաշխարհագրական ուսումնասիրությունների մեթոդները
Հայաստանի շերտագրություն
Նավթի և գազի երկրաբանություն
Շերտագրական հետազոտությունների մեթոդները
Նստվաշքային ֆորմացիաներ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Անդամակցություն - Հայկական Սեյսմոլոգիայի և Երկրի ֆիզիկայի Ասոցիացիա
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր (երկրաբանություն և աշխարհագրություն) գլխավոր խմբագիր

Կրթություն
1993 - 1998 թթ. Երևանի պետական համալսան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժին
1998 - 2001 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, ասպիրանտուրա «Քաղաքագիտություն» մասնագիտությամբ
2007 թ-ին ԱՄՆ Հյուսիսային Կարոլինայի Համալսարանի Ուոլքերի անվան Միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ, ԱՄՆ Կառավարության Ֆուլբրայթ ծրագիր
2008 թ-ին հունիս-դեկտեմբեր` ԱՄՆ, Միջազգային իրավունքի և դիվանագիտության Ֆլեթչեռի դպրոց, Թավթս համալսարան: Վերապատրաստման ծրագիր

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու` 29.06.2001 թ., թեմա` «Հիմնավորումը քաղաքական որոշումներում», ՀՀ ԲՈՀ-ի 013 մասնագիտական խորհուրդ
Քաղաքական գիտությունների դոկտոր, 11.10.2010 թ., թեմա` «Կոնֆլիկտային հաղորդակցությունները և տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրները», ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվ. Ազգային Ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 056 մասնագիտական խորհուրդ

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ-ին այժմ` ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ 
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ 
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2005 թ-ից այժմ` ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժնի հրավիրյալ դասախոս
2003 - 2005 թթ. ՀՀ Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրի դասախոս
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հաղորդակցությունները և կոնֆլիկտը (մագիստրատուրա)
Հաղորդակցությունների սոցիոլոգիա (բակալավրիատ)
Գլոբալ և տարածաշրջանային անվտանգություն (մագիստրատուրա)
Սոցիոլոգիայի դասավանդման մեթոդաբանություն (մագիստրատուրա)
Քաղաքական գործընթացներ, քաղաքական որոշումների ընդունման տեխնոլոգիաներ (բակալավրիատ)
ԶԼՄ-ների սոցիոլոգիա (բակալավրիատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հաղորդակցությունների ուսումնասիրություններ
Տեղեկատվական անվտանգություն, տեղեկատվական պատերազմ
Տարածաշրջանային և էթնիկ կոնֆլիկտներ
Քաղաքական գործընթացներ

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (միջին)

Մասնագիտական անդամակցություն 
Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի պրեզիդենտի խորհրդական
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Տարեգրքի խմբագիր

Պարգևներ
31.06.2001 թ. Գալուստ Գուլբենկյանի և ՀՀ ԳԱԱ մրցանակ` «Լավագույն երիտասարդ գիտաշխատող-2001»
25.02.1997 թ. ԵՊՀ և ԱՄՆ Հայկական Արհեստակցական Միության մրցանակ` «Գիտական առաջադիմության համար»

Անի Բաղդասարյան Արևելագետ
Գրահրատարակչական խորհուրդ
Հովհաննես Հովհաննիսյան ԵՊՀ ռեկտոր, խորհրդի նախագահ

Կրթություն
1996 - 2000 թթ․ ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան
2000 - 2002 թթ․ ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան
2000 - 2002 թթ․ ՀՀ պետական կառավարման դպրոց, պետական ծառայողի որակավորում
2002 - 2006 թթ․ ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Հունիս 19, 2007 թ. Պատմական գիտությունների թեկնածու (Թ. 00.05), «Հայ առաքելական եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 1901 - 1906 թթ. (կրոնագիտական վերլուծության)», ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ. 004 մասնագիտական խորհուրդ
Հունվար 2020 թ․ Պատմական գիտությունների դոկտոր, դոկտորական ատենախոսություն՝ «Վաղ քրիստոնեական դավանաբանական վեճերի կորնագիտական վերլուծություն (II դարի II կես - V դարի I քառորդ)

Աշխատանքային փորձ
Ապրիլ - Հունիս, 2000 թ․ Երևանի պետական համալսարան՝ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Աստվածաշնչի գրաբար և աշխարհաբար տեքստերի նույնականացում
Հունվար 2000 թ․- Նոյեմբեր 2002 թ․ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն՝ իրավաբանական վարչություն, նույնականացնող և թարգմանիչ
Փետրվար - Հունիս, 2003 թ․ Երևանի պետական համալսարան՝ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
Սեպտեմբեր 2006 թ․ - Հուլիս 2008 թ․ Գավառի պետական համալսարան, դոցենտ
Սեպտեմբեր 2003 թ.-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան, Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն, դոցենտ
Սեպտեմբեր 2009 - 2011 թթ․ Վ. Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարան, մարդաբանության ամբիոն, դոցենտ
Սեպտեմբեր 2014 - 2021 թթ. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, դոցենտ
Մայիս - դեկտեմբեր, 2018 թ․ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, փոխնախարար
Հունվար 2019 թ․ - Օգոստոս 2021 թ․ ՀՀ Ազգային ժողով, պատգամավոր

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր եկեղեցական պատմություն, ուղղափառ եկեղեցիների պատմություն, կրոնների պատմություն, եկեղեցագիտության պատմություն և մեթոդաբանություն, բարենորոգչական շարժումը Հայ առաքելական եկեղեցում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրոնի պատմություն և տեսություն, կրոնի ֆենոմենոլոգիա, ընհանուր եկեղեցու պոտմություն, հայ եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցերը:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Դրամաշնորհներ
Բեոլի դրամաշնորհ, Կարտի ծրագրի դրամաշնորհ, ՀՀ գիտության կոմիտեի երիտասարդ գիտնականների դրամաշնորհ, Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության դրամաշնորհ (DAAD), Քեմբրիջի հյուրընկալման ծրագիր, Երիտասարդ հետազոտողների զարգացման ծրագիր (JFDP), Ֆուլբրայթի կարճաժամկետ դրամաշնորհ 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
Հունվար - Օգոստոս, 2005 թ․ Կրոնագիտության ամբիոն, Կալիֆորնիայի համալսարան, Սանտա-Բարբարա, Հավաստագիր 2005 թ. Կրոնական բազմախոհությունը ԱՄՆ ինստիտուտի ուսուցման վերաբերյալ
Հունվար - Մայիս, 2008 թ․ Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր (JFDP), Վանդերբիլթի համալսարան, Նաշվիլ, Թենեսի
Հունվար 2010 թ․- դեկտեմբեր 2011 թ․ ՀՀ ԱԳՆ դիվանագիտական ակադեմիա
Հունիս - Հուլիս, 2010 թ․ Քեմբրիջի հյուընկալության ծրագիր, հետազոտող, Քեմբրիջի համալսարանի Հիսուսի քոլեջ, Մեծ Բրիտանիա
Նոյեմբեր 2010 թ. - Հունվար 2011 թ․ Գերմանական ակադեմիական աջակցության հետդոկտորական ծրագիր, Տյուբինգենի համալսարան, Գերմանիա 
Հունվար 2010 թ․ - Դեկտեմբեր 2011 թ․ ՀՀ արտաքյին գործերի նախարարության դիվանագիտական դպրոց
Հունիս - հուլիս, 2012 թ․ ԱՄՆ Յեյլի համալսարանի աստվածաբանության դպրոցի այցելու հետազոտող
Փետրվար - մայիս, 2013 թ․ ԱՄՆ Յեյլի համալսարանի աստվածաբանության դպրոցի այցելու հետազոտող
Մայիս - հուլիս, 2014 թ․ Կրոնական և էթնիկ բազմազանության ուսումնասիրության Մաքս Պլանկի ինստիտուտ, Գոտինգեն, Գերմանիա

Էլինա Ասրիյան ԵՊՀ պրոռեկտոր

Ակադեմիական / ուսումնական գծով պրոռեկտոր

Կրթություն
2020 - 2021 թթ. Հետազոտության կառավարում և առաջնորդություն, Ջորջ Մեյսոնի համալսարան
2004 - 2008 թթ. ասպիրանտուրա, ՀՀ ՊԿԱ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ փիլ., սոց. և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգ. ամբիոն, մագիստրոսի աստիճան

1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ փիլ., սոց. և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգ. ամբիոն, բակալավրի աստիճան

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու,
Թեկնածուական ատենախոսության անվանումը՝ «Միֆը որպես քաղաքական լիդերի իմիջի ձևավորման սոցիալ-հոգեբանական գործոն», Երևան, 2008


Աշխատանքային փորձ
2022 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ակադեմիական գծով պրոռեկտոր

2021 թ-ից առ այսօր ՀՀ ներկայացուցիչ Բոլոնիայի գործընթացի հետամուտ խմբում (BFUG)

2019 -2022 թթ. ԵՊՀ Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների գծով պրոռեկտոր
2018 - 2019 թթ. ՀՌՀ, Կրեատիվ ինդուստրիաների ամբիոնի վարիչ
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2009-2012 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2009–2019 ՀՌՀ, Մեդիայի և գովազդի ինստիտուտ, դոցենտ
2008 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս
2005 - 2007 թթ. ՀՀ ՊԿԱ հոգեբանության ամբիոնի դասախոս,
2004 - 2005 թթ. ՀՀ ՊԿԱ, ռեկտորի խորհրդական
2002 - 2004 թթ. Երևանի պետական հոգեբանական կենտրոն, հոգեբան


Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Իմիջի հոգեբանություն, Գովազդի և PR հոգեբանություն, Հաղորդակցման հոգեբանություն, Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն:

 

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ռաֆայել Բարխուդարյան ԵՊՀ պրոռեկտոր

Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2004 - 2007 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ասպիրանտուրա


Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու - «Որոշ եզրային խնդիրների սեփական ֆունկցիաներով վերլուծությունների զուգամիտության արագացում», 2007 թ., ԵՊՀ


Աշխատանքային փորձ
2000 – 2005 թթ. Բումերանգ սոֆթուեր, ծրագրավորող
2004 – 2007 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
2007 – 2011 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, գիտական քարտուղար
2011 – 2014 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, փոխտնօրեն
2014 – 2019 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, տնօրեն
2005 թ-ից ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, «Ֆինանսական մաթեմատիկայի» և «Օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների» ամբիոն
2015 – 2019 թթ. Հայաստանի Ամերկյան Համալսարան, դասախոս


Գիտական այցեր
2014 թ. փետրվար–ապրիլ, Իսահակ Նյուտոնի ինստիտուտի (Քեմբրիջի համալսարան), «Ազատ եզևով խնդիրներ և հարակից թեմաներ» ծրագրի հրավիրյալ մասնակից:
2012 թ. հուլիս, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Թագավորական տեխնոլոգիական ինստիտուտ, Ստոկհոլմ, Շվեդիա:
2010 թ. հուլիս - օգոստոս, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Թագավորական տեխնոլոգիական ինստիտուտ, Ստոկհոլմ, Շվեդիա։
2009 թ. հունիս Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Թագավորական տեխնոլոգիական ինստիտուտ, Ստոկհոլմ, Շվեդիա։


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թվային մեթոդներ, ազատ եզրով խնդիրներ, խոչընդոտի տիպի խնդիրներ, զուգամիտության արագացում, Պադեի մոտարկումներ


Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական Հաշիվ, Օպտիմիզացիա, Բիզնես մաթեմատիկա, Թվային մեթոդներ, Մաթեմատիկական մոդելավորում և կիրառություններ,
Մաթեմատիկական փաթեթներ (MatLab, Mathematica), Վարիացիոն հաշիվ,
Թվային մեթոդներ մասնակի ածանցյալով հավասարումների լուծումների համար,
Ֆուրիեի շարքեր և կիրառություններ,


Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2005 – 2006 թթ. Մասնակվել եմ ISTC A-823 պռոյեկտին
2006 – 2007 թթ. NFSAT GRSP - 18/06
2011 – 2013 թթ. ԳՊԿ 11-1a307
2013 – 2014 թթ. ԳԱՏԱՀ YSSP-13-24 «Numerical Solution to Some Free Boundary Problem»
2014 – 2015 թթ. ԳՊԿ 13YR-1A0038 «Որոշ ազատ եզրով խնդիրների հետազոտությունը, որոնք առաջանում են աճի ֆիզիկական մոդելներում»


Մասնագիտական անդամակցություն
2019 թ. Ամերկյան Մաթեմատիկական Միություն (գրախոս)
2018 թ. Եվրոպական մաթեմատիկական ընկերություն,
2015 թ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ,
2011 թ. Հայկական մաթեմատիկական միություն,
2008 թ. «Armenian Journal of Mathematics»-ի գլխավոր խմբագրի տեղակալ
2007 թ. Մաթեմատիկայի ինստիտուտի գիտական խորհուրդ

Հեռ.` (+374 10) 554601, (+374 60) 710107, 11-07 (ներքին)
Ֆաքս`(+374 10) 554641
Էլ. փոստ` barkhudaryan@ysu.am

Արծրուն Ավագյան ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան

Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, ժուռնալիստիկայի բաժին (1964 - 1968 թթ.)

Գիտական աստիճան 
թեկնածուական - «Պոլսահայ գրական կյանքը 1918-22 թթ.», 1977 թ., Երևանի պետական համալսարան
դոկտորական - «Կոստան Զարյան. կյանքը և գործը», 1998 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
48 տարի (1960 - 2008 թթ.)

Կարդացվող դասընթացներ 
Հայ նորագույն գրականություն (բակալավր)
Սփյուռքահայ գրականության հարցեր (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 
Հայ նորագույն գրականություն
Սփյուռքահայ գրականություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ կառավարման և գիտական խորհուրդների անդամ,
ՀՀ ԳԱԱ հասարակագիտական ճյուղի գիտական խորհրդի անդամ,
ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ արևելագիտության, ժուռնալիստիկայի, աստվածաբանության ֆակուլտետների խորհրդի անդամ,
«Պատմա-բանասիրական հանդեսի» խմբագրական կոլեգիայի անդամ,
ԵՊՀ հրատարակչությա խորհրդի անդամ,
ԵՊՀ գիտական աստիճաններ շնորհող 012 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ ԿԳ նախարարության պատվոգիր,
«ՙՖրիտյոֆ Նանսեն» ոսկե հուշամեդալ

Էմիլ Գևորգյան ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան

Կրթություն
Երևանի պետական համալսարանի, կենսաբանության ֆակուլտետի, կենսաֆիզիկայի բաժնի ուսանող` (1965 - 1970 թթ.), ԵՊՀ-ի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի ասպիրանտ`(1970 - 1973 թթ.)

Գիտական աստիճան
1. «Խոլինէսթերազի հորմոնալ ինդուկցիան», 1974 թ., Երևանի պետական համալսարան` կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, շնորհվել է 1974 թ. ԽՍՀՄ Մինիստրների Խորհրդի ԲՈՀ-ի կողմից 
2. «Սպիտակուցների հորմոնալ ինդուկցիան և մոդիֆիկացիան. դրանց փոխկապակցությունը», 1990թ., ՀԽՍՀ ԳԱ Կենսաքիմիայի ինստիտուտ` կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, շնորհվել է 1991 թ. ԽՍՀՄ Մինիստրների Խորհրդի ԲՈՀ-ի կողմից: 

Մասնագիտական գործունեություն
04/2000 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան 
06/1994 - 04/2000 թթ. ԵՊՀ-ի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
05/1995 - 06/1995 թթ. Հրավիրված հետազոտող Փարիզ-7 համալսարանում, Փարիզ, Ֆրանսիա 
09/1992 - 06/1994 թթ. ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր 
01/1979 - 09/1992 թթ. ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ 
09/1987 - 02/1988 թթ. Հրավիրված հետազոտող Խարբինի բժշկական համալսարանի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնում, Խարբին, Չինաստան 
09/1977 - 01/1979 թթ. ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնում ավագ գիտաշխատող 
11/1977 - 08/1978թթ. Հրավիրված ստաժոր Բոլոնիայի համալսարանի կենսաքիմիայի ինստիտուտում, Բոլոնիա, Իտալիա 
09/1975 - 09/1977 թթ. ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնում կրտսեր գիտաշխատող 

Դասավանդող առարկաները
1.«Ընդհանուր կենսաֆիզիկա», «Մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա» դասընթացներ` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժնում, 
2. «Կենսաֆիզիկա» դասընթաց` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաբանության բաժնում,
3. «Հորմոնների ազդեցության մեխանիզմները» դասընթացը` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի բաժնում. 

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն, Բջջաթաղանթի և բջջակորիզի մակարդակում հորմոնների ազդեցության կենսաքիմիա, Ֆերմենտային կինետիկայի գործընթացների մոդելավորում. 

Արտասահմանյան հիմնադրամներով ֆինանսավորվող նախագծերին մասնակցումը
1. 09.2002 - 07.2005: ISTC Project A-773;
2. 09.2003 - 09.2005: TEMPUS Joint European Educational Project;
3. 2002, 2004, 2005: OSI Grants for Interactive Courses of General, Biology and Ecology for Secondary Schools. 
4. 01.2011 - 10.2011:OSI Grant for Developing of Educational Program on Bioinformatics

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (վարժ), անգլերեն (լավ), իտալերեն (բավարար).

Անդամություն մասնագիտական խորհուրդներին
1985 թ-ից այժմ` ԵՊՀ-ում գործող կենսաֆիզիկայի և կենսաքիմիայի գծով գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ, 
1994 - 2009 թթ. ՀՀ ԳԱԱ կենսաքիմիայի ինստիտուտում գործող կենսաքիմիայի և մոլեկուլային կենսաբանության գծով մասնագիտական խորհրդի անդամ 
1994 - 2000 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի խորհդի անդամ 
1995 թ-ից այժմ`ԵՊՀ Գիտական խորհրդի անդամ 
1995 թ-ից այժմ`ԵՊՀ Խորհրդի անդամ 
1995 - 1996 թթ. ՀՀ Վարչապետին կից Գիտատեխնիկական զարգացման հանձնաժողովի անդամ 
1997 - 1998 թթ. ՀՀ Նախագահին կից Գիտատեխնիկական քաղաքականության հանձնաժողովի անդա 
1999 թ-ից այժմ` Ռուսաստանի Բնական գիտությունների ակադեմիայի հայկական մասնաճյուղի իսկական անդամ`ակադեմիկոս 
2000 թ-ից այժմ` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի խորհրդի նախագահ 
2003 թ-ից այժմ` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի Մեծ (ընդլայնված) խորհրդի նախագահ 
2002 - 2005 թթ. «Գիտություն և տեխնիկա» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ 
2002 - 2007 թթ. «Հայաստան» հիմնադրամում գործող Գիտության բնագավառում ՀՀ Նախագահի մրցանակ շնորհող փորձագիտական հանձնաժողովի անդամ 
2003 - 2006 թթ. «Գիտելիք» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ 
2003 - 2009 թթ. ԳԱՏԱՀ-ի հիմնադրամի խորհրդի անդամ 
2005 թ-ից այժմ` ՙԱրյուն՚ ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ 
2006 թ-ից այժմ` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ 
2008 թ-ից այժմ` ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստանի կենսաբանական հանդեսի» Գլխավոր խմբագիր 
2008 թ-ից այժմ` ՄԳՏԿ հայկական մասնաճյուղի խորհրդի անդամ 
2011 թ-ից այժմ` Բնական գիտությունների գծով հանրապետական մրցանակներ շնորհող հանձնաժողովի անդամ

Արժանացած մրցանակներ
1999 թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության 
Պատվոգիր
2007 թ. Երևանի պետական համալսարանի ոսկե հուշամեդալ 
2009 թ. «Հայաստանի վաստակավոր գործչի» կոչում

Մարատ Գրիգորյան ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի դեկան

Կրթություն
1958 թ-ին սննդի արդյունաբերության տեխնիկում
1960 թ-ին ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ
1967 թ-ին Մոսկվայի պետական համալսարան ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
1973 թ-ին երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
1976 թ-ին դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1966 թ-ին ՀԽՍՀ Երկրաբանական վարչություն, սեյսմահետախուզական արշավախմբի երկրաֆիզիկոս
1966 թ-ին ԵՊՀ Երկրաբանության ֆակուլտետ, երկրաֆիզիկայի ամբիոն, ասիստենտ
1973 թ-ին երկրաֆիզիկայի ամբիոն, ավագ դասախոս
1976 թ-ին ԵՊՀ երկրաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
1980 - 2008 թթ. երկրաբանական ֆակուլտետի դեկան
2008 թ-ից առ այսօր Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի դեկան
1974 թ-ին Երկրաբանա-երկրաֆիզիկական աշխատանքների արշավախմբի ղեկավար Ադլեր - Սոչի - Դոգոմիս ծովափնյա շրջանի հատվածում (սողանքային երևույթների ուսումնասիրում).
1988 թ-ին Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն, որպես գլխավոր փորձագետ նախագծվող ատոմային էլեկտրակայանի շինհրապարակի ընտրման աշխատանքների
2008 թ-ից առ այսօր «Երկրաբանական հետազոտությունների կենտրոն» ՍՊԸ - ի տնօրեն

Կարդացվող դասընթացներ
«Երկրաֆիզիկա», «Սեյսմահետախուզություն», «Սեյսմահետախուզության ուսումնասիրման օբյեկտներ», «Ինժեներային սեյսմահետախուզություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
երկրակեղևի խորքային կառուցվածքի ուսումնասիրում, սեյսմալոգիա, ինժեներական երկրաֆիզիկա, վտանգավոր երկրաբանական երևույթներ, հատկապես 
սողանքային երևույթների ուսումնասիրում, լանջերի կայունության գնահատում երկրաֆիզիկական համալիր մեթոդների կիրառմամբ, ջրաերկրաբանական և ինժեներական երկրաբանության խնդիրների ուսումնասիրություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (բավարար)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Դուբլին (1978թ.), Կանն (1979թ.), Վենետիկ (1981թ.), Իրան, ՌԴ, ՀՀ

Հասարակական գործունեություն
Եվրոպայի երկրաֆիզիկաների ասոցացիայի անդամ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
Անանիա Շիրակացու մեդալ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ոսկե մեդալ, ԵՊՀ-ի ոսկե մեդալ

Մասնագիտական պատրաստվածություն
1966 - 1967 թթ. Մոսկվայի Պետական Համալսարան

Տարիել Ղոչիկյան ԵՊՀ դեղագիտության եւ քիմիայի ֆակուլտետի դեկան

Կրթություն
1972 - 1977 թթ. ԵՊՀ. Քիմիայի ֆակուլտետ, 

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն - «Նոր սինթեզներ 2-ացետիլ-5-ալկօքսի-4-պենտանոլիդների բազայի վրա», 29.05.198 5թ., Երևան ՕՔԻ. Ղեկ.ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ա.Ա.Ավետիսյան, քիմ. գիտ.դոկտոր Վ.Ս.Հարությունյան (Քիմ.գիտ. թեկնածու)
Դոկտորական թեզ- «Սինթեզներ հինգ անդամանի հագեցած մոնո- և դիլակտոնների բազայի վրա» 04.07.2009 թ Երևան ՕՔԻ. Խորհրդատու ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ա.Ա.Ավետիսյան (Քիմ.գիտ.դոկտոր)

Աշխատանքային փորձ 
1986 - 1987 թթ. կրտսեր գիտ. աշխատող
1987 - 1991 թթ. օրգանական քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
1991 - 2010 թթ. օրգանական քիմիայի ամբիոնի դոցենտ
2010 թ-ից օրգանական քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
«Օրգանական քիմիա», «Օրգանական միացությունների ֆունկցիոնալ անալիզ», «Օրգանական միացությունների սինթեզի մեթոդներ» «Նուրբ օրգանական սինթեզ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրգանական քիմիա, նուրբ օրգանական սինթեզներ: Հինգ անդամանի հագեցած լակտոնների քիմիա: N-,O-, S-պարունակող հետերոցիկլեր, կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների սինթեզ նրանց բազայի վրա: Հետազոտություններ կառուցվածքի և կենսաբանական ակտիվության միջև:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1998 - 2001 թթ. Դրամաշնորհ А-108 , 2000 - 2003 թթ. Դրամաշնորհ А-365: 1992 թ-ից մինչ այժմ օրգանական քիմիայի ամբիոնում գիտահետազոտական թեմաներում ավագ գիտաշխատող:
2009 թ-ից А-1677

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), գերմաներեն (բավարար)

Մասնագիտական անդամակցություն
1998 - 2010 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ, գիտ. քարտուղար
2010 թ-ից ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի խորհրդի նախագահ

Պարգևներ
2010 թ-ին ԵՊՀ Ոսկե մեդալ

ghochikyan@ysu.am

Սեդա Գասպարյան ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ

Աշխատանքային գործունեություն
1993 - մինչև այժմ - Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
1991 - 1993 - Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1989 - 1991 - Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի ավ. գիտաշխատող
1985 - 1989 - Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի ավագ դասախոս
1982 - 1985 - Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1971 - 1979 - Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1967 - 1971 - Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ 

Կրթություն
1989-1994 - Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն "Cравнение как “изъяснение” в интеллективной речи и как средство лингвопоэтического творчества в художественной литературе” թեմայով, Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան, անգլերեն լեզվի ամբիոն
1979-1983 - Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն “Полифония слова в составе фигуры сравнения” թեմայով, Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան, անգլերեն լեզվի ամբիոն
1963-1968 - Երևանի պետական համալսարան, բանասիրության ֆակուլտետ, 
1952-1963 - Երևանի Նար-Դոսի անվ. միջնակարգ դպրոց

Դասավանդվող դասընթացներ և հետազոտական աշխատանք
Ակադեմիական անգլերեն. տեսություն և պրակտիկա, լեզվաոճաբանություն, լեզվապոետիկա, գործառական ոճագիտություն, տեքստի մեկնաբանություն, գեղարվեստական տեքստի լինգվոդիդակտիկա
Բակալավրական, մագիստրոսական, թեկնածուական և դոկտորական աշխատանքների գիտական ղեկավարություն և խորհրդատվություն

Թեկնածուական ատենախոսությունների ղեկավարում
1. «Ազգային ինքնության դրսևորումը բրիտանական լեզվամշակույթում» (պաշտպանված է 2011թ.)
2. «Համարժեքության խնդիրը Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի անգլերեն թարգմանության մեջ» (պաշտպանված է 2010թ.) 
3. «Կինոգրախոսությունը որպես տեքսաբանական քննության առարկա» (պաշտպանված է 2010թ.)
4. «Մշակութային պայմանավորվածություն ունեցող տարրերի կառավարումը ոչ մայրենի անգլերեն խոսքում» (պաշտպանված է 2010թ.)
5. «Գրականագիտական շարադրանքի գործառական-հաղորդակցական հայեցակերպը» (պաշտպանված է 2009թ.)
6. «Ոճական հնարները գործաբանական ոճագիտության լույսի ներքո» (պաշտպանված է 2008-թ.)
7. «Գեղարվեստական խորհրդանիշը որպես հեղինակի անհատական ոճի բաղկացուցիչ տարր» (պաշտպանված է 2007թ.)
8. «Արտոնագրային մասնագրի լեզուն և ոճը» (պաշտպանված է 2006թ.)
9. «Գրական անդրադարձի` որպես արտահայտչական հնարի մեկնողական ընդգրկումը (Հ.Ջեյմսի երկերի փաստական նյութի հիման վրա)» (պաշտպանված է 2005թ.)
10. «Հրապարակախոսական արձակը որպես գործառական ոճերի հակադրամիասնություն (անգլերեն փաստական նյութի հիման վրա)» (պաշտպանված է 2003թ.)
11. «Հույզերի կարգայնացումը անգլերենի յուրացման ընթացքում» (պաշտպանված է 2003թ.)
12. «Մակդիրների ճանաչողական արժեքը Հովհաննեսի ավետարանում» (պաշտպանված է 2002թ.)
13. «Կոմիկականի լեզվաոճական արտահայտչամիջոցները անգլերենում (ըստ Բեռնարդ Շոուի և Օ.Հենրիի ստեղծագործությունների լեզվանյութի)» պաշտպանված է 2001թ.)
14. «Անգլերենի դարձվածաբանության լեզվամշակութաբանական հայեցակերպը որպես թարգմանական խնդիր» (պաշտպանված է 2001թ.)
15. «Համեմատությունը որպես հեղինակի անհատական ոճի արտահայտման միջոց» (պաշտպանված է 2001թ.)
16. «Փոխաբերության լեզվաբանաստեղծական արժեքը գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ» (պաշտպանված է 2000թ.)
17. «Ժամանակակից անգլերենի կենդանանիշ ածականների հիմնական իմաստային հայեցակերպերը» (պաշտպանված է 1999թ.)
18. «Ժամանակային շարահյուսական կառույցների հոմանշությունը ժամանակակից անգլերենում» (պաշտպանված է 1996թ.)

Դոկտորական ատենախոսությունների խորհրդատվություն
1. «Խոսքային փոխներգործության ճանաչողական-գործաբանական հայեցակերպը անգլերենում» դոկտորական ատենախոսության (պաշտպանված է 2010թ.)
2. «Գեղարվեստական ստեղծագործությունը և նրա թարգմանությունը որպես բանասիրական համալիր քննության առարկա» (պաշտպանված է 2007թ.) 

Պետբյուջեից ֆինանսավորվող նախագծերի գիտական ղեկավար
1. «Գործառական ոճերի փոխներթափանցումը որպես խոսքաբանական խնդիր» հետազոտական թեմայի 2008-2010
2. «Ոճական հնարների լեզվաբանաստեղծական արժեքը բառարվեստի ստեղծաործության մեջ» հետազոտական թեմայի 2005-2007
3. Գիտական ղեկավար «Տեքստի բանասիրական մեկնաբանություն» հետազոտական թեմայի 2002-2004
4. «Մասնագիտական անգլերեն. տեսություն և պրակտիկա» հետազոտական թեմայի 2000-2002
5. «Գրական երկի ընկալման հարցեր» հետազոտական թեմայի (1995-1998)

Այլ մասնագիտական գործունեություն
1. Միջազգային գիտաժողովների, սեմինարների, կլոր սեղանների կազմակերպում` նվիրված անգլերենի ուսումնասիրության և դասավանդման մեթոդիկայի տեսագործնական խնդիրներին 
2. Հանրապետության անգլերենի մասնագետների մասնագիտական գործունեության ուղղորդում և համակարգում` Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի շրջանակում
3. Գիտակրթական խորհրդատվության մատուցում անգլիական բանասիրության ոլորտի մասնագետներին
4. Միջազգային կապերի և համագործակցության ընդլայնմանն ուղղված գործունեություն անգլիագիտական ուսումնասիրությունների ոլորտում

Անդամակցություն
2009- մինչև այժմ - «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» գիտական հոդվածների տարեգրքի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր
2006 - մինչև այժմ - Անգլիագիտական հետազոտությունների “European Journal of English Studies” (Routliedge: Taylor & Francis Group) հանդեսի խմբագրական խորհրդատվական կոլեգիայի անդամ
2005 - մինչև այժմ - Անգլիագիտական հետազոտությունների “Armenian Folia Anglistika” (Yerevan, Lusakn Publishers) միջազգային հանդեսի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր
2004 - մինչև այժմ - «Կանթեղ» (Երևան, Ասողիկ) ՀՀ ԳԱԱ պարբերական հրատարակության խմբագրական խորհրդի անդամ 
2003 - մինչև այժմ - Անգլերենի ուսումնասիրության եվրոպական ընկերության վարչության անդամ
2003 - մինչև այժմ - Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (Եվրոպական ֆեդերացիայի անդամ) նախագահ
2000-մինչև այժմ - ՀՀ ԿԳ նախարարության մեթոդ խորհրդի անգլերենի առարկայական հանձնաժողովի նախագահ 
1994 - մինչև այժմ - Գիտական աստիճաններ շնորհող «Գերմանական լեզուներ»-ի մասնագիտական խորհրդի նախագահ
1994 - մինչև այժմ - Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
1. Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի, Ռուսաստանի հայերի միության, ՀՀ Սփյուռքի նախարարության և ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից 2009թ. հայտարարված «Լավագույն գիտական աշխատանք» մրցանակաբաշխությունում արժանացել է մրցանակի և Ռուսաստանի հայերի միության հուշամեդալի (2010)
2. Կրթության ու գիտության բնագավառներում ներդրած նշանակալի ավանդի, բարձրագույն որակավորման բնագավառում արգասավոր գործունեության, մասնագիտական ոլորտում ունեցած ձեռքբերումների համար արժանացել է.
ա/ ՀՀ վարչապետի հուշամեդալի (2009)
բ/ ՀՀ ԿԳ նախարարության պատվոգրի (2008, 2006, 2004)
գ/ ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալի (2006)
դ/ ԵՊՀ արծաթե հուշամեդալի (1999)
ե/ Միջազգային «Ով ով է»-ի մրցանակի (1998) 

Յուրի Ավետիսյան ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ

Կրթություն
1978 - 1983 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
2002 թ-ին բանասիրական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, դոկտորական - «Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն»
1987 թ-ին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, թեկնածուական - «Անահիտ հանդեսը»

Աշխատանքային փորձ
1988 - 2002 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս, 
2002 թ-ից դոկտոր, 2008 թ. պրոֆեսոր
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչ
2013 թ-ի հուլիսից Հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Արևմտահայերեն (բակալավր)
Հայոց լեզու և գրականություն (բակալավր)
Արևմտահայերենի քերականություն (մագիստրատուրա)
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևմտահայերեն
Խոսքի մշակույթ
Ժամանակակից հայոց լեզու

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Գիտական աստիճաններ շնորհող 019 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
Երևանի համալսարանի հրատարակչության խորհրդի անդամ,
«Լեզու և կրթություն» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
ՀՀ սփյուռքի նախարարության ատյանի անդամ

Պարգևներ
«Թեքեյան» մշակութային միության «Հայկաշեն Ուզունյան» ամենամյա մրցանակ-պատվոգիր

Էդիկ Մինասյան ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ:
1979 - 1983 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա:

Գիտական աստիճան
1985 թ. Պատմական գիտությունների թեկնածու:
2003 թ. Պատմական գիտությունների դոկտոր:

Աշխատանքային փորձ
1979 - 1982 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկանի օգնական:
1982 - 1985 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ԽՄԿԿ պատմության ամբիոնի դասախոս:
1986 - 1987 թթ. Արտասահմանյան քաղաքացիների ֆակուլտետի ավագ դասախոս, իսկ
1990 թ-ից՝ դոցենտ:
1987 - 1994 թթ. Հումանիտար առարկաների ամբիոնի վարիչ:
1994 - 2005 թթ. Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ:
2005 թ-ից Հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր:
1999 - 2009 թթ. Պատմության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ:
2002 թ-ից Բնության և հասարակության մասին գիտությունների միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ:
2009 թ-ի փետրվարից ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան:
2014 թ-ից ԵԿՄ վարչության անդամ:
2015 թ-ից ՀՀ Հանրային խորհրդի անդամ:

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմություն, հայոց պատմության հիմնահարցեր, հայ դիվանագիտության պատմություն` հին և միջին դարեր, Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայոց պատմության նորագույն ժամանակաշրջանը, հատկապես երրորդ հանրապետության պատմությունը, հայ դիվանագիտության պատմության հարցեր: Հեղինակ է 7 մենագրության, 28 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի և դասագրքի ու 100-ից ավելի գիտական հոդվածի:

Մասնագիտական անդամակցություն
«Խնուս» հիմնադրամի հոգաբարձունների խորհրդի նախագահ, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտին կից հայոց պատմության գծով գիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ, «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նախագահ, «Հայագիտության հարցեր» գիտական հանդես խմբագրական խորհրդի անդամ, «Հայկական բանակ» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ, «Նոր-Դար» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ:

Պարգևներ
Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրության համար ոսկե մեդալ, ԵՊՀ ոսկե մեդալ, ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ, Գարեգին Նժդեհի մեդալ, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի շքանշան, ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի պատվո մեդալ, Ֆրիտյոֆ Նանսենի ոսկե հուշամեդալ, Մովսես Խորենացու մեդալ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

eminasyan@ysu.am
 
Ռաֆիկ Գրիգորյան ԵՊՀ գլխավոր հաշվապահ
Կարեն Գրիգորյան ԵՊՀ հրատարակչության տնօրեն
Լուսինե Հովհաննիսյան ԵՊՀ հրատարակչության պատասխանատու խմբագիր
Լևոն Ավետիսյան ԵՊՀ հրատարակչության «Բանբեր Երևանի համալսարանի» գիտական հանդեսի պատասխանատու խմբագիր

Կրթություն 
1971 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին 

Գիտական աստիճան 
2010 թ-ին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, թեկնածուական - «Արհեստավորանիշ անվանումները հայերենում» 

Աշխատանքային փորձ 
1978 - 1986 թթ. «Բանբեր Երևանի համալսարանի» գիտական հանդես, սրբագրիչ 
1986 - 2010 թթ. «Բանբեր Երևանի համալսարանի» գիտական հանդես, պատասխանատու քարտուղար 
2010 թ-ից մինչև այժմ «Բանբեր Երևանի համալսարանի» գիտական հանդես, գլխավոր խմբագրի տեղակալ 
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս 
2009 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի դասախոս 

Պարգևներ 
2010 թ-ին ԵՊՀ ոսկե մեդալ 
2007 թ-ին ԵՊՀ արծաթե մեդալ

Եզնիկ Միրզոյան ԵՊՀ գրադարանի տնօրեն
Հեռ.` +374 10 555570, +374 60 710222
Էլ.փոստ` publishing@ysu.am