ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տ. Վ. Ղոչիկյան
Մ. Ա. Սամվելյան
Որոշ ֆունկցիոնալ խմբերի անալիզի որակական և քանակական եղանակներ
Ակադեմիական գրականություն
Որոշ ֆունկցիոնալ խմբերի անալիզի որակական և քանակական եղանակներ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2012 թ
Ակադեմիական գրականություն | Քիմիա