ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տ. Վ. Ղոչիկյան
Է. Վ. Հարությունյան
Օրգանական սինթեզի հիմնական մեթոդների կիրառումը լաբորատոր աշխատանքներում
Դասագրքեր
Օրգանական սինթեզի հիմնական մեթոդների կիրառումը լաբորատոր աշխատանքներում
Ուս. մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009, 30 էջ
Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ