ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Որոշման ընդունման հոգեբանություն: (Տեսությունների վերլուծություն)
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010 թ., 90 էջ, ուս. մեթոդական ձեռնարկ
Ակադեմիական գրականություն | Հոգեբանություն