ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ռավենի աղյուսակներ (զարգացող մատրիցաների սանդղակ)
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009թ., 82 էջ
Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ